ΟΡΑΛΙ

Εφαρμογή ορθολογικής άρδευσης και λίπανσης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας

Ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων για Άρδευση Ακριβείας

Ανάπτυξη λογισμικών για ορθολογική άρδευση και λίπανση οπωροφόρων

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών για ορθολογική άρδευση και λίπανση

Εκτίμηση αποτελεσματικότητας εφαρμογών στην παραγωγικότητα, ποιότητα και συντηρησιμότητα καρπού

Βελτίωση θέσης εμπλεκομένων εταιρειών στην εγχώρια ή και διεθνή αγορά μέσω δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών

Μεθοδολογία υλοποίησης έργου

1. Επιλογή πειραματικών αγροτεμαχίων & καταγραφή υφιστάμενηςκατάστασης

5. Ανάπτυξη λογισμικών αδρευσης και λίπνασης

2. Εγκατάσταση σειράς αισθητήρων & κεντρικών σταθμών συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων

σε δύο περιοχές (Τύρναβο, Αγιά)

6. Δοκιμή λογισμικών & αξιολόγησης αποδοτικότητας των εφαρμογών

3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών

7. Ολιστική σύγκριση και αξιολόγηση των δύο μεθόδων

4. Παράλληλη εφαρμογή συμβατικών & εναλλακτικών καλλιεργητικών πρακτικώνΣυνεργάτες

Διάχυση

Αρδευτικό νερό τι περιέχει; τι προσθέτει; τι προβλήματα;


Περισσότερα

Δενδροκομία Εδαφολoγικές Φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις


Περισσότερα

Η σημασία της οργανικής λίπανσης


Περισσότερα

Κλάδεμα κερασιάς – κατάλληλη εποχή


Περισσότερα

Οδηγίες για την άρδευση στα δέντρα


Περισσότερα

Ο φώσφορος στη δενδροκομία


Περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

ΟΡΑΛΙ – Τ1ΕΔΚ-03793ΟΡΑΛΙ – Τ1ΕΔΚ-03793

‘Εφαρμογή ορθολογικής άρδευσης και λίπανσης με χρήση καινοτόμων

τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας’